Bild 1 - HTC Winkeleinschraubkörper SS 316, 1/4'' HTC Außengewinde x 1/4'' NPT Außengewinde

HTC Winkeleinschraubkörper SS 316, 1/4'' HTC Außengewinde x 1/4'' NPT Außengewinde